Pääsinniemi – Lauhjoen kyläkirja jo painossa !

Runsaat kolmivuotinen urakka kyläkirjan parissa on vihdoin tuottamassa tulosta. Käsikirjoitus kuvineen toimitettiin painotalolle 6.11. Aikataulu vastaa aiemmin syksyllä laadittua suunnitelmaa saada kirja painosta joulumyyntiin. Sivuja opuksessa on kaikkiaan 382, kuvia on leipätekstissä 247 ja taloluettelossa 142, eli yhteensä 389 kuvaa. Kirja käsittelee monipuolisesti ja laaja-alaisesti muun muassa alueen historiaa, luontoa, asutusta, elinkeinoja, ihmisiä, järjestötoimintaa, maanpuolustusta, koulunkäyntiä, arkea ja juhlaa sekä useita muita elämänalueita – siis varsin kattavasti kaikkea, mitä kylissä on tapahtunut ja tapahtuu. Asukkaiden yritteliäisyys, sitkeys ja peräänantamattomuus ovat leimanneet kylien elämää halki vuosikymmenten. Aluesiirto Sysmästä Heinolaan on tästä oivallinen esimerkki.

Kirjan kokoamisesta on vastannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Rauno Endén, Heikki Helin, Anna-Liisa Puura-Castrén, Seppo Rantanen (siht.), Rauno Riihijärvi ja Aimo Virtanen (puh.joht.). Ohjausryhmä sai toimituskunnan nimen siinä vaiheessa, kun kirjan rakenne ja sisältö alkoi saada kirjan muodon.
Varmaan haluat tutustua lähemmin kaikkeen, mitä kylissä on tapahtunut ja miten monimuotoinen, omaleimainen luonto on kietoutunut kyläläisten elämään.
******
Varmista, että saat haluamasi määrän kirjaa ajoissa lähettämällä yhteystietosi tai vaihtoehtoisesti lunastamalla ne linkissä Kyläkirja ilmoitetulla tavalla.